Camila Cañeque i Anna Calvera haurien pogut donar moltes coses al país, però van morir abans del vespre de la vida